مصاحبه

 • اولین نشست از مجموعه نشست های بررسی جریان های سلفی تکفیری
  ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۶:۰۹

  نشست «جامعه شناسی داعش» برگزار می گردد

  باگذشت بیش از یک دهه از ظهور و بروز جهانی جریان های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان ها غالبا از سطح نگاههای سیاسی امنیتی فراتر نرفته و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین المللی ظهور این جریانات و تاثیرات آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا اولین جلسه […]

 • ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۲

  آیندۀ سلفی‌گری افراطی

  گروه‌های سلفی رادیکال در چنددهه اخیر به شکل عجیبی رشد کرده‌اند. در دورانی که جهانی‌شدن، تجدد و دهکده جهانی مطرح است، جای این سوال باقی است که چرا باید گروه‌های تجددستیز در این حد وسیع رشد کنند.