مصاحبه

  • دکتر محمد رضا سنگری:
    ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۱:۴۵

    ادبیات دفاع مقدس همه دنیا را تحت تاثیر قرار خواد داد

    معنا و مفهوم این شعر و شعرهایی از این دست که در زمان قبل از انقلاب گفته می شد ترویج یاس و نا امیدی و تیرگی است. در ادبیات قبل از انقلاب کلماتی مانند “زمستان” ، “تاریک”، “بن بست” و… کلمات کلیدی و مسلط هستند و در اغلب اشعار به کار برده می شدند یاس و ناامیدی را ترویج می کردند. اما این فضا با وقوع انقلاب تغییر می کند و نام کتاب ها تبدیل می شود به سرود سپیده، طلوع صبح و…. که این مساله نشان دهنده این است که روح امید به جامعه دمیده و تزریق شده است و خاستگاه اصلی این نگاه باور به ظهور و باور به داشتن فرداهایی بهتر است.