مصاحبه

  • رییس دانشگاه علامه طباطبایی:
    ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۱:۰۰

    تنظیم سیاست خارجی بر مبنای سیادت آمریکا «اشتباه بزرگ» است

    در نوشته‌های متفاوت، چه متفکران غربی و چه متفکران شرقی و چه نظریه‌پردازان دوره پسا استعماری می‌بینیم که دوره سیادت آمریکا در روابط بین‌الملل به طور قطع رو به پایان است و هر کسی هم سیاست خارجی‌اش را بخواهد براساس این گمان برقرار کند به اشتباه بزرگی دست زده است.