مصاحبه

  • شعر و رمان در ادبیات انقلاب اسلامی
    ۱۳۹۲/۱۲/۷ ۱۹:۵۷

    « ولایت بر تکنیک » تنها راه غلبه بر پارادوکس « هنر ارزشی مدرن »

    جنگ جوانان بسیاری را با هدف نوشتن زندگی‎نامه داستانی و رمان‎هایی که موضوع دفاع مقدس و ارزش‎های دینی را دنبال می‎کردند در کنار هم نشاند. زندگی‎نامه‎نویسی در ذات خود حول محور پرداخت فردیت افراد شکل می‎گیرد اما این مورد استثنایی بود. زندگی‎نامه‎نویسی و اساساً رمان که پرداخت به فرد را در مرکز خود دارد، صریح‎ترین صورت تجدد را نقش می‎زد. / نوشتن زندگی شهیدان طرح زندگی کسانی بود که از خود گذشته بودند. / امکان رهایی و رستگاری از فردیت با به دوش کشیدن همین تناقض ممکن می‎شد.