مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۴:۵۱

    سوژه، گفتمان و علوم انسانی

    در یک معنا کتاب با مروری بر گفتمان های پبشا مدرن ، مدرن و پسامدرن از ابطال تصوری می گوید که اندیشمندان عصر روشنگری در قبال تحولات روزگار مدرن داشتند. دورانی که قرار بود نوید بخش رهایی انسان باشد ولی به انقیاد عمیق تر او انجامید.

  • ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۹:۲۴

    بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت‌ سیاسی ایرانیان

    تجربه‌ی چند انتخابات اخیر نشان داده است که نامزدهای موسوم به جریان اصلاح‌طلب آن‌گاه که تاکید آشکاری برگزاره‌های سکولاریستی داشته‌اند و به صورت علنی به مخالفت با برخی ارزش‌های اسلامی برخاسته‌اند، تنها موفق به جمع‌آوری بخش اندکی از آرای جامعه در سبد انتخاباتی خود شده‌اند. در عوض پنهان داشتن این مکنون قلبی اصلاح‌طلبان که در برهه‌های مختلف نشان داده‌اند علی‌رغم برخی ظاهرسازی‌ها بر آن مداومت دارند، و تاکید همین جریانات بر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و آرمان‌های حضرت امام و تغییر زمین بازی از دوگانه‌ی اسلام – سکولاریسم به میادین دیگر و سطحی‌تری چون شیوه‌ی مدیریتی جامعه رای بالایی را برای نامزد این جریان به همراه آورد.