مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ۱۵:۳۸

    جامعه شناسی در قرآن

    یکی از مسائل مهم در این زمینه، قوانین جامعه‌شناختی یا همان سنة الله است که خداوند برای تدبیر امور بشر آنها را در زندگی فردی و اجتماعی افراد اجرا می‌کند. سنت به طور کلی در اینجا به معنای رویه و روش خداوند است در امر تدبیر امور که استمرار دارد. سنت‌ها اقسام مختلفی دارند، سنت‌های مطلق که مربوط به همه‌ی انسانهاست و سنت هدایت از جمله‌ی آنها می‌باشد و سنتهای مقید که به اعمال خوب و بدی که افراد انجام می‌دهند بستگی دارد. علاوه بر این موارد، مسائل اجتماعی بسیاری از قبیل اقتصاد، سیاست و اخلاقی اجتماعی در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.