مصاحبه

 • آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی!
  ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۲۰:۱۹

  هانیکو و سریال های ایرانی!

  به تصویر کشیدن دقیق و هنرمندانه یک خانواده نمونه و موفق در شرایط گذار، شاخصه سریال «داستان زندگی» بود. خانواده ای روستایی و اصیل، از سطح درآمد پایین که کم کم وارد توکیو می شود و پیشرفت می کند البته با حفظ سنت های مفید و فرهنگ کهن ملی خود. این تصویر برای مخاطب بسیار واقعی و باور پذیر بوده و در عین حال بسیار آموزنده می باشد. هنر متعهد همین است.

 • ۱۳۹۱/۰۳/۷ ۰۰:۵۸

  امتداد سنت تا توسعه بومی: آشنایی با تمدن ایرانی از زاویه دانش ها و فناوری های بومی

  آیا ایران در دوره های گذشته از «تمدن» برخوردار بوده است؟ یکی از تعاریف متداول از تمدن، «توان تامین تمامی نیازها، با استفاده از داشته های بومی» است. منظور از نیاز در این تعریف، تمامی حوایجی است که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی دارند و از نیازهای مادی تا معنوی را شامل می شود. اگر جامعه ای بتواند با امکانات و داشته های بومی به این نیازها پاسخ گوید، آن جامعه را متمدن می نامیم.
  ادعای ما این است که ما درگذشته از تمدن عمیق چند هزارساله برخوردار بوده ایم و بدون نیاز به واردات، به نحوی خودبسنده تقریبا تمامی نیازهای خود را به صورت درونزا پاسخ می داده ایم.