مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۱۲:۰۵

    نقدی بر آموزش تفکرمحور در نظام رسمی آموزش در ایران

    اکنون سه سال است که از اجرای برنامۀ درسی «تفکر و پژوهش» در مقاطع ششم تا هشتم می‌گذرد. اما سوال این است، آیا برنامه‌ی درسی «تفکر و پژوهش» شاخصه‌های یک آموزش تفکرمحور را دارد و می‌تواند به اهداف مدّ نظر دست باید؟