مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۷ ۲۰:۳۶

    سند اسلامی شدن دانشگاه منتشر شد+ متن کامل سند

    نظام آموزشی در افق 1404 برخوردار از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاى پيشگام در عرصه توليد دانش تمدنى و تبيين و توسعه فرهنگ جهانى اسلام و پيشتاز در گسترش مرزهاى دانش و علوم كاربردى و كارامد مبتنى بر نگرش وحيانى به منظور كسب مرجعيت علمى و فرهنگى در منطقه و جهان اسلام و داراى اساتيد عالم، متدين، عدالت‌خواه و آزادانديش تربيت‌يافته در مكتب اسلام و انقلاب، مسئوليت‌پذير در عرصه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى با توانايى تربيت متخصصانى متدين و متعهد و دانشمندانى برتر خواهد بود