مصاحبه

  • به مناسبت روز جهانی فردوسی
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۸

    روایت های مردمی شاهنامه

    نقالِ مسلمان و شیعه، که عقایدِ تشیع در عمقِ جانش نفوذ کرده است، و در روزگاری می­زید که جنگ شیعه و سنی، و کفر و اسلام، بسیار شدید است، نمی­تواند قصه­ ای بگوید که نداند قهرمانش بر چه دینی است. مخاطبِ عامی، به این راضی نمی­شود که فردوسی شیعه است و قهرمانانِ شاهنامه، در اوجِ توحید و توکل و ولایت. مخاطبِ عامی می­خواهد بشنود که رستم و کیخسرو، کارشان را با بسم الله شروع می­کنند، که برای اسلام می­جنگند، و چقدر این اندیشۀ ظاهری، زیبا و عمیق است.