مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ ۱۱:۱۲

    تقابل فرهنگ جهانی سکولار با فرهنگ اسلامی در والنتاین

    پدیده ای مانند «والنتاین» در جامعه ما فاقد معنای ذاتی خود است و طبقه بالا اجتماع فقط به دلایلی مانند تنوع طلبی و مدبودن به سراغ این گونه رفتارها و یا مراسم ها می روند در این حالت عنصر تداوم مناسکی مراسم «والنتاین» که فقط یک تکرار زمانی است به واسطه ی رفتارها و کنش های جدید و مدگونه خود که هر ساله ابداع می شود.