مصاحبه

  • پیام حضرت امام در تجلیل و تقدیر از جهادگران جهادسازندگى
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۲:۱۴

    سازندگان پرشور و نشاط اسلامی

    فرزندان عزیز جهادى ام به تنها چیزى که باید فکر کنید به استوارى پایه هاى اسلام ناب محمدى – صلى اللّه علیه و آله و سلم – است.اسلامى که غرب، و در راس آن امریکاى جهانخوار، و شرق و در راس آن شوروى جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند