مصاحبه

  • نگاهی به اندیشه‌های پل فایرابند؛
    ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۱۹:۲۲

    علم یا سحر و جادو؟ انتخاب با شماست!

    او جوامع غربی را به راستی آزاد نمی¬پندارد؛ چراکه علی‌رغم اینکه انسان¬ها آزادند تا دین خود را انتخاب کنند، اجازه ندارند خواهان این باشند که فرزندانشان به جای علم، سحر و جادو در مدرسه فرابگیرند؛ به دیگر سخن، وی بر این باور است که جدایی بین کلیسا و حکومت وجود دارد، اما جدایی بین علم و حکومت وجود ندارد.