مصاحبه

  • گلچین آثار ارسالی به جشنواره (4)
    ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ ۲۲:۴۸

    از خوشه های خشم آمریکایی تا پایتخت ایرانی

    قصه فیلم خوشه های خشم در مورد خانواده زحمت کش و معمولی امریکایی است. که بعد از بیرون شدن از مزرعه خود مجبور به مهاجرت از شهر خود به سمت کالیفرنیا می باشند و در این مسیر باید با ماشین شبهه کامیون خود مسیری سخت را بپیمایند، شخصیت زن خانواده که محور اصلی خانواده نیز هست مسئولیت اصلی بیکاری پدر عمو و فرزندان را بر دوش میکشد و در تمامی صحنه ها روح با اقتدار و عزت نفس خانواده زحمت کش امریکایی را می توان در چهره های افراد نظاره گر باشیم