مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ ۰۰:۲۸

    درباره‌ی دکتر فرامرز رفیع پور (1)

    رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود. عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن را دارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است.