مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۶:۱۸

    چرا موضوع رساله کارشناسی ارشد اینجانب تصویب نشد؟

    سؤال من از شورای گروه این است که از کجا و بر پایه چه ملاکی تشخیص می دهند که موضوعی ارزش علمی دارد یا ندارد؟ و همچنین بر اساس کدام معیار، تصورشان بر این است که نتیجه کار بر روی موضوعی به کاری ژورنالیستی و روزنامه ای ختم می شود؟ آیا شورای گروه ما می تواند بگوید که “جامعه شناسی اسلامی” موضوعی ارزشمند و جالب برای پژوهش نیست؟