مصاحبه

  • روایتی از راهپیمایی 22 بهمن در کرمان
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۵۳

    راهپیمایی کرمان و راهپیمایان یکدل

    مسیر حدوداً چهار کیلومتری راهپیمایی و اینکه مردها زیاد کاری به تکرار شعار نداشتند فرصتی را فراهم می کرد برای همکلام شدن با همقدمهایم. انگیزه هایشان از حضور، اکثرا و بلکه تماما همانی بود که از رسانه های رسمی حکومت شنیده ایم. تبعیت از فرمان رهبری و استکبار ستیزی و حمایت از حکومت و نشانه استقلال و… نمی دانم قضاوت شما در این باره چیست! حمل بر پروپگاندای شدید رسانه ای می کنید یا حمل بر قدرت اقناع و منطق قوی رسانه؟ اینکه مردمی این قدر با قرائت رسمی حکومت همدلند را می ستایید یا نه؟ و اساسا آیا ممکن است در چنین مراسمی با انگیزه هایی جز این حضور پیدا کرد؟