مصاحبه

 • ۱۳۹۴/۰۳/۶ ۱۹:۳۷

  تحلیل روانشناختی و جامعه‌شناختی مواجهه رئیس‌جمهور با نهادهای شورایی

  رییس جمهور روحانی به لحاظ شخصیتی، فردی غیردموکراتیک و اقتدارگراست. بنابراین به طور طبیعی با کار “شورایی”، با “نقد”، با توجه به “خرد جمعی” و آنچه به طور طبیعی پیامدهای “آزادی” است، در تضاد قرار می گیرد. بنابراین تصمیم رییس جمهور روحانی به گرفتن اختیارات یک نهاد شورایی و ضمیمه کردن آن “اختیارات جمعی” به “خود”، نتیجه طبیعی همین فضای روانشناختی است.

 • تدبیر دولت یازدهم چرا شکست خورد؟
  ۱۳۹۳/۰۲/۹ ۰۱:۳۷

  تحلیل جامعه شناختی مقاومت اجتماعی 97 درصدی در برابر درخواست دولت یازدهم

  همه پرسی۹۷ درصدی، درست همان اتفاقی است که باید می‌افتاد. البته رئیس جمهور روحانی مجبور نبود این تحلیل اجتماعی از شرایط دولت را با انجام رفراندوم دهه سوم فروردین در یک پهنه بزرگ اجتماعی به صورت داده‌های مستند و واقعیت‌های مورد اجماع ملی درآورد و «تنهایی دولت» از نظر اجتماعی را با دست خود اثبات کنند به طوری که راه گریزی از آن نباشد.

 • ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۷

  دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط «پسا سبد کالا» است

  وی «سبد کالا» از ایده تا عمل سومین خطای راهبردی دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: موضوع سبد کالا چنان فضای اجتماعی را درگیر کرد که به یک نقطه عطف اجتماعی برای دولت یازدهم تبدیل شد و در حال حاضر دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط پسا سبد کالاست.