مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۲۲:۳۵

  فرصتی دیگر؛ کلاس فلسفه علوم اجتماعی

  جلسه دوم درسگفتارهای فلسفه علوم اجتماعی یازده آبان تشکیل میشود و هنوز هم حضور برای علاقه مندان آزاد است.

 • تاملی در امکان و ضرورت تعریف علوم اجتماعی اسلامی
  ۱۳۹۲/۰۷/۶ ۱۱:۵۸

  چیستی و ماهیت علم: از علم به مثابه‌ حقیقت تا علم به مثابه‌ فرهنگ

  این گفتار با بررسی اجمالی دیدگاه‌های مابعد اثبات گرایی و توجه به اشکالات وارده بر دیدگاه‌های علم‌شناسی، چگونگی تاثیرپذیری علم در موضوعات و محتوای خود از اصول، مفاهیم و یا پیش‌فرض‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناس، و نیز ارزش‌ها و انگیزه‌های اجتماعی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. سپس با کاربست این نتایج درباره‌ی علوم انسانی و اجتماعی چالش‌های به کارگیری این علوم در فرهنگ و جامعه‌ی دینی را مطرح نموده و ضمن ارایه‌ی تعریف، ضرورت تولید علم اجتماعی اسلامی را در پرتو مفاهیم، ارزش‌ها و فرهنگ دینی آشکار سازد.

 • سخنرانی دکتر کچویان در باب مختصات جامعه‏ شناسي ايراني
  ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۷:۲۳

  ما در ايران معیاری برای گزینش مسئله اجتماعی نداریم

  برای دریافتن اینکه عقل ايراني چه مختصات یا خصایصي دارد، با بررسی این تجربه های ویژه می توان به شکل تجربي- تاریخی آن را تاحدی روشن کرد. این تجربه های تاریخی نشان می دهد که دانش ها چگونه در بسترهای تاریخی- اجتماعی متفاوت، علیرغم شباهت های موضوعی و یا ریشه های مشترک یا حتی یکسانی محتوایی در ابتدا، از هم تمایز یافته و یا تقدیر کاملاً خاص و ویژه ای می یابند.

 • باورهاى علم دینى
  ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۲

  مفهوم علم دینی و نحله های موجود برای دستیابی به آن

  بحث از امکان علم دینى یکى از مسائل مهمى است که از دیرباز ذهن دانشمندان متدین و به خصوص اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول کرده است. در جهان مسیحیت و غرب با ظهور عصر روشنگرى و پدید آمدن نحله‏ هاى فلسفى تجربه‏ گرا، علوم جدید که محصول آن نحله‏ ها بودند، جاى دین سنتى […]

 • مصاحبه مجله زمانه با دکتر ابراهیم توفیق
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۰۸

  لهجه های مدرنیته

  در رابطه با علوم اجتماعی اگر بخواهم سخن شما را خلاصه بکنم این چنین می شود که امروزه ما واجد یکی از لهجه های مدرنیته هستیم و نمی توانیم از آن فرار کنیم. گزاره دوم اینکه در تاریخ علوم اجتماعی خودمان که نگاه بکنیم، جرقه های را می توان دید که قابل اعتنا هستند. حال سوال این است که استراتژی ای که شما فکر می کنید باید علوم اجتماعی در پیش بگیرد چیست؟