مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۱۰:۰۹

    خاطرات سر کلاسی

    یک استادی آمده سر کلاس جامعه شناسی دینی که تا ترم پیش آدمی با وزنه ی علمی شجاعی زند درس می داده و امروز به احتمال زیاد به جهت عدم همراهی با جریان فتنه در انتخابات از تدریس در اینجا محروم شده، کلی حرف های خارج از چارچوب گفت. با این که یک ساعت بیشتر […]