مصاحبه

  • در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
    ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۰:۵۶

    پایان نامه بررسی مسئله اجتماعی از منظر شهید محمد باقر صدر دفاع می شود

    به گزارش خبرنگار پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی با عنوان «بررسی مسئله اجتماعی از منظر شهید محمد باقر صدر» روز دوشنبه اول مهر 1392، ساعت 17 بعد از ظهر، در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع خواهد شد. این پایان نامه توسط خانم […]