مصاحبه

  • سخنرانی آیت میرزایی در نشست «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»؛
    ۱۳۹۲/۰۹/۴ ۱۲:۳۳

    قواعد هنجاری و اخلاقی تولید علم در ایران

    اعتبار آثار علمی منوط به رعایت قواعد و هنجارهای علمی مورد توافق اجتماعات علمی در کاوشگری و جستجوی مداوم حقیقت است. بر این اساس، ما مجاز نیستیم هر آن‎چه که می‎خواهیم، بگوییم، بنویسیم و منتشر کنیم. بلکه آثار علمی را بایستی بر پایه قواعد علمی و در چارچوب‎های مورد توافق اجتماع علمی عرضه كنيم