مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۱۴:۳۰

    فراخوان مقاله فصلنامه “پژوهش علم دینی”

    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی اقدام به انتشار فصلنامه «پژوهش علم دینی» (در شرف اخذ مجوز علمی – پژوهشی) نموده است. پژوهشگران ارجمندي كه مايل به ارائه مقاله براي این فصلنــامه هستند می توانند مقالات خود را در چارچوب یکی از محورهای زیر تهیه و به آدرس ایمیل j.islamic@ihss.ac.ir ارسال نمایند. 1- چیستی و ماهیت […]