مصاحبه

  • گفت‌وگوی اختصاصی دکتر ابراهیم فیاض درباره‌ی سال‌مندی
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۴

    پیر کُشی

    مطابق مکتب تکامل، اصالت با نوگرایی و جوان‌گرایی است و هر چیز جدیدتری لزوماً برتر است و هر جوانی بر پیر ترجیح دارد و هر نویی بر قدیمی مقدم است.