مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۸:۰۶

    پیوست فرهنگی و هنری انرژی صلح آمیز هسته ای ما کجاست؟

    از دیگر موضوعات بسیار جالب توجه در فرهنگ سازی انرژی هسته ای، ساخت اسباب بازی های اتمی در آمریکا است. آزمایشگاه انرژی اتمی گیلبرت یو 238 یک آزمایشگاه اسباب بازی است. هدف این وسیله بازی آنگونه که اعلام شده این است که به کودکان اجازه دهد با استفاده از موارد رادیو اکتیو، واکنش شیمیایی را تولید و مشاهده کنند. جالب تر اینکه این اسباب بازی اولین بار سال 1950 تولید و عرضه شده است.

  • ۱۳۹۲/۰۳/۷ ۱۷:۲۲

    نقدی بر نگاه کلینیکی به فرهنگ

    نگاه کلینیکی، فرهنگ را بخشی مجزا تلقی می‌کند که باید نقش آموزش، پیشگیری و درمان امور، مسائل و مشکلات فرهنگی را بدان حواله کرد. درحالی که فرهنگ بخشی مجزا از سایر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی و در عرض چیزهای دیگر نیست. فرهنگ؛ بخش نیست؛ فرهنگ؛ بُعد است.