مصاحبه

  • نگاهی به نوع پوشش خبری بحران یمن در رسانه های عربی
    ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۱۲:۰۱

    «لباس جدید پادشاه»؛ هدیه رسانه های عربی به «ملک سلمان»

    لباس تازه ای که ملک سلمان با آن قامت سیاست های عربستان را پوشانده است در چشم همه ناظران با اصول سیاسی و انسانی در تناقض است، اما رسانه های عربی تلاش می کنند تا این پوشش تازه را زیبا و چشم نواز نشان دهند و از این نکته غافلند که این کوشش آن ها در تصویر سیاست های سعودی تغییری چندانی ایجاد نکرده است.