مصاحبه

  • گفتاری از دکتر ابراهیم فیاض
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۲۱:۳۳

    علوم انسانی و سیاست‌گذاری کلان

    دولت‌های ایرانی که خود ضعف ساختاری دارند، نمی‌توانند حوزه و دانشگاه را به صورت ساختاری مرتب کنند. حرکت‌های فردی نیز برای وحدت حوزه و دانشگاه به شکست انجامیده است؛ مانند حرکت استاد شهید مطهری و تلاش‌های دکتر سید حسین نصر.