مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۴:۱۳

    مواجهه فرهنگی با چهارشنبه سوری

    در جشن نوروز براساس یک سیاست نانوشته از تریبون‌های مختلف جمهوری اسلامی، بر قرائت دعای هنگام تحویل سال، صله رحم، حیات دوباره طبیعت و خلقت الهی، دل‌تکانی و زدودن زنگارها از جان و… تاکید می‌شود که این موارد در کنار هم باعث شده به مرور جنبه‌های مذموم این عید حذف شده و روحی معنوی و اسلامی به این جشن باستانی -ایرانی، تزریق شود. همین اتفاق در رابطه با چهارشنبه سوری باید صورت بگیرد.