مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۳ ۱۱:۴۴

    بدون روزمرگی و دغدغه معاش، فرهنگ مشتی مطالب انتزاعی است

    استاد پیشکسوت فلسفه معتقد است که درگیری با معاش و دغدغه‌های زندگی روزمره نباید برای اهل فرهنگ نگران‌کننده باشد، اتفاقا اگر اهالی فرهنگ زرنگ باشند، از این دغدغه‌ها برای عمق‌بخشی و ارتقای نگاه فرهنگی‌ استفاده می‌کنند.