مصاحبه

 • چند نکته در باب نسبت ژورنالیسم با تفکر به مناسبت نمایشگاه مطبوعات
  ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۹:۰۰

  تفکرزدایی ژورنالیسم

  نسبتِ ژورنالیستی با پدیده‌ها تفکرزداست؛ زیرا ژورنالیسم در سطحیتِ ایدئولوژی درمی‌ماند و به ژرفای پدیده‌ها راه نمی‌برد. اگر به تاریخ ژورنالیسم نگاه کنیم، درمی‌یابیم که فراگیرشدن ژورنالیسم در قالب روزنامه‌نگاری بعد از قرن هجدهم، با ایدئولوژیک‌شدنِ آن و انقیادش در دستانِ سیاست قرین بوده است.

 • تأملی در باب دنیای ژورنالیستی به مناسب نمایشگاه مطبوعات

  روزنامه‌خوان و رازخوانی فلسفه

  «هگل» كه در شمار بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی تاریخ به شمار می‌رود، گفته: «مطالعه‌ی روزنامه هم‌چون خواندن نماز صبح واجب است». اما هنوز دلبسته‌گان فلسفه خطر سطحی شدن بحث‌هایشان را بیخ گوش خود حس می‌كنند. زیرا بیم آن می‌رود كه جمله‌های دقیق فلسفی در چرخ گوشت ژورنالیسم بدل به ادا اطوارهای روشن‌فكرانه شود. هرچه باشد، دوگانه‌ی فلسفه كلاسیك و فلسفه‌ی انضمامی با دوگانه‌ی كتاب فلسفه و روزنامه‌ای كه صفحه‌ی اندیشه دارد، یكی نیستند.

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ ۲۰:۴۸

  دوگانه مبتذل “دولتی-غیر دولتی” خدایگان رانت

  مهمترین نقد این گروههای اجتماعی این بود که دولت با بسط هژمونی فرهنگی خود که در مراجع آموزشی رسمی و غیر رسمی مانند مدارس و دانشگاهها و رسانه های گروهی بازتولید می شود اجازه تفکر و رشد به طبقات پایین دست و حاشیه ای جامعه را نمی دهد. از همین زمان مفهوم “غیر دولتی” برای مقابله با تسلط هژمونیک طبقه بورژوا که از طریق و با امکانات دولت صورت می گرفت ساخته و پرداخته شد.

 • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۳:۵۱

  معرفی رشته مدیریت رسانه

  هدف اساسی دوره کارشناسی ارشد این رشته، تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه ای است که افزون بر مدیریت بخش های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج کشور، بتوانند در راهبری تشکیلات خبرگزاری ها، مؤسسات نشر کتاب، خانه های فرهنگ، مراکز سمعی – بصری و دفاتر سینمایی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ها ایفای نقش نمایند و عهده دار مسئولیت شوند.