مصاحبه

  • از خاطره‌گویی تا تاریخ‌نگاری؛
    ۱۳۹۳/۱۲/۵ ۱۱:۰۵

    تحولات پارادایمی در تاریخ شفاهی

    در اواخر دهه ۱۹۷۰ مورخان شفاهی مطرح کردند که اصطلاح اطمینان ناپذیری حافظه خود بیانگر قدرت آنهاست و ذهنیت حافظه نه تنها سرنخ‌هایی در مورد معانی تجربه تاریخی فراهم می‌کند بلکه بین گذشته و حال، حافظه و هویت شخصی و خاطره فردی و جمعی ارتباط برقرار می‌کند.