مصاحبه

  • مقايسه تطبيقي راهپيمايي روز «9 دي 1388» و راهپيمايي‏هاي «22 بهمن»
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۵

    چارچوبي برای مقايسه راهپيمايي عظيم «9دي»با ساير راهپيمايي‏هاي 22 بهمن

    راهپيمايي‏هاي 22 بهمن ساليان گذشته اگرچه شايد گاهي درگير فضاي فراغتي و سرگرمي مي‏شده‏اند و يا لااقل اين تصور وجود داشت كه بخشي از شركت‏كنندگان توجه چنداني به هدف غايي نداشته و به عبارتي متذكر نبوده‏اند، اما در لحظه امتحان مشخص شد كه حقيقت چيز ديگري است