مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۰۲

  هفته وحدت و چالش های اجتماعی پیش روی آن

  ؛ تا در دوره قاجاریه می‌توان گفت این گونه مراسم‌ها بیشتر جنبه ارائه هویت خاص شیعه در مقابل اهل سنت بود؛ یعنی نمود خارجی که بیان می‌کرد میان یک گروه از مسلمانان به عنوان شیعیان تفاوت اصلی به بقیه وجود دارد. اما در دوره قاجاریه بلایی به ناگهان حادث شد که عده‌ای آن را نقشه استعمار بیان می‌کردند.

 • نقدی بر مناسک 9 ربیع الاول
  ۱۳۹۱/۱۱/۲ ۱۱:۱۹

  دین عامیانه و هویت دینی

  هر چند که حکومت افشاریه بسیاری از رفتارهای غلوآمیز صفویه ی را به دلیل ایجاد خصومت میان شیعه و سنی تعطیل کرد اما این امر زمانی به طول نکشید و با سرکار آمدن زندیه دوباره امور به روال خود بازگشت و این مسئله در دوران قاجاریه به نوعی ابتذال کشانده شد و دین مایه ی سرگرمی شاه شد. در این اوقات دین عامیانه افسارگسیخته در جامعه ایران به پیش می رفت. آن چه که در این زمینه می توان گفت، گذشته زمان در مورد «مناسک ۹ ربیع الاول» به دلایل بُعد هویتی و عامیانه آن باعث شد که تاکنون باقی بماند و نمی توان از چیزی به عنوان کیفیت در مورد آن نام برد.