مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۱ ۱۵:۳۲

    تغییر رشته تحصیلی چرا و چگونه؟

    میدانید جنس علاقه چی است؟ علاقه جنسش احساس است ، می آید و می رود. دغدغه‌های ما یک آیتمی‌ هستند که ما را به استعداد آن دغدغه ها، یعنی کسی که دارد در عرصه‌ی استعدادش کار می کند، از کارش لذت می برد،این دو تا کار اگر دو تا عرصه ی متفاوتند، باید ببینی در کدامش استعداد اصلی است؟